History

Hamer van Hussen Groenendijk is de recente fusie van 2 Rotterdamse zeevrachtonderzoeksbedrijven, J. Hamer & H. van Hussen en Expertisebureau Groenendijk. Beide bedrijven zijn opgericht in 1969 en opereren sindsdien met succes.

Hamer & van Hussen is op 1 februari 1969 opgericht door Jouke Hamer en Hans van Hussen. Enkele maanden later, op 16 mei 1969, startte Cees Groenendijk sr. Expertisebureau Groenendijk.

Beide bedrijven waren typische familiebedrijven, met meerdere generaties in dienst, ondersteund door goede teams van loyale medewerkers. De zoon van Cees Groenendijk sr. Kees Groenendijk jr trad eind jaren 70 in dienst bij Expertisebureau Groenendijk en werd in een later stadium directeur. Wieger Hamer trad in 1991 in dienst bij Hamer & van Hussen en nam het bedrijf ongeveer tien jaar later over. In 2010 begon Ben Groenendijk bij Groenendijk en zette het kantoor enkele jaren later voort toen zijn vader op jonge leeftijd stierf.

De 2 bedrijven hadden meer gemeen; naast locatie, leeftijd van de firma's en familiegeschiedenis waren de bedrijven beide relatief klein van omvang, maar gespecialiseerd in vrachtclaims. Beiden bouwden in de loop der jaren een goede naam op in hun eigen vakgebied en werkten beiden veelal voor assuradeuren en makelaars, actief op de medeverzekeringsmarkt. En het allerbelangrijkste: de culturen en mentaliteiten van de bedrijven leken erg op elkaar.

Later kwamen we tot het besef dat onze voorgangers al vele jaren eerder een mogelijke fusie overwogen, maar dat idee nooit met één en ander.

Toen we allebei 50 jaar bestonden, besloten we in 2019 toe te treden op 1 februari 2019.

Aanvankelijk bleef elk bedrijf onder hun eigen gevestigde naam werken. Na 2,5 jaar hebben we ervaren dat de som van beide bedrijven ons beiden sterker had gemaakt. We gingen daarom verder onder de logische naam Hamer van Hussen Groenendijk.