Goederenschade expertise

De kern van ons werk is nog altijd gelegen in schade expertises; vaststelling van schadesoort, -hoogte en -oorzaak van een goederen schade, op een onafhankelijke wijze. Gedegen kennis van de karakteristieken van allerlei soorten goederen en hun transport en opslagmiddelen, is voor dit werk essentieel. Nederland heeft een grote doorvoerfunctie voor goederen. Hierdoor komen allerlei goederenschades vaak bij overslag aan het licht, voordat ze worden doorvervoerd naar het achterland. Het gevolg hiervan is dat schades vaak in Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen, ook voor buitenlandse verzekeraars, moeten worden vastgesteld. Zodoende hebben wij de afgelopen 50 jaar een zeer ruime ervaring op kunnen doen op het gebied van allerlei goederen, van commodities als granen, chemicaliën, staal en oliën, tot en met consumentengoederen.

Naast vaststelling van schades is advies over het beperkt houden van de schade een belangrijk onderdeel van ons werk. Sommige producten hebben een 2e of 3e rangs bruikbaarheid waarover wij de ladingbelanghebbenden kunnen adviseren. Dit verschilt van product tot product. Verder hebben we veel kennis over reconditionerings of reparatiemethoden om daarmee de schade te beperken. Indien een ladingeigenaar het product op geen enkele manier meer onderzoeken wij de mogelijkheid tot een schadeverkoop. Dit is een andere belangrijke methode om een schade vast te stellen. We hebben een goed netwerk van schadekopers en kennen de belangrijkste schademarkten en spelers op allerlei soorten goederen.

 KLIK OP ONDERSTAANDE PICTOGRAMMEN VOOR LADINGSTYPES GOEDEREN WAARIN WIJ GESPECIALISEERD ZIJN,

Granen & Oliezaden

Wij hebben uitgebreide kennis over granen en oliezaden.

Zachte grondstoffen

Surveys on soft commodities are part of our daily work.

Hard commodities

Expert advice on a wide range metals and minerals.

Oils & Chemicals

We provide expertise on edible oils, mineral oils, bio fuels and chemicals.

Perishables

Our company has a long history in surveys on fruits and vegetables.

Food

Regularly we are involved in food related damages.