Fraude en diefstal

Criminaliteit in het transport kost verladers, vervoerders en verzekeraars veel geld.

Het aantal ladingdiefstallen uit vrachtauto's blijft toenemen. Sinds begin jaren 90 worden we daarnaast vooral in het Oostblok vaak ingeschakeld worden in verband met zg. "misappropriation" claims; grote partijen blijken plotseling uit loodsen verdwenen te zijn of zijn gestolen door de partij die de goederen onder zich hield, ofblijken zodanig te zijn opgeslagen dat niemand bemerkt heeft dat ze verdwenen waren, terwijl documenten aantonen dat de goederen er nog zouden moeten zijn.

In de meeste gevallen is er geen lading meer te bekijken of te redden, dus krijgen we vaak de opmerking te horen dat expertise dan dus ook niet veel zin heeft. Niets is minder waar. Onderzoek ter plekke kan tot onverwachte resultaten leiden en dikwijls blijkt dat meerdere partijen aan te spreken zijn op het verlies van de goederen; opslaglocaties blijken soms zeer slecht bewaakt, vrachtautos blijken ineens niet aan de vooraf afgesproken voorwaarden te voldoen, etc. Ook krijgen we door lokaal onderzoek regelmatig meer inzicht in de bezittingen van de mogelijke daders, zodat beslag op die bezittingen wellicht toch zinvol is.

Daarnaast kunnen er, indien de feiten duidelijker vast zijn komen te staan, preventieve maatregelen genomen worden om de kans op herhaling te verkleinen.

trailer zeildoek gesneden

trailer zeildoek gesneden

Met zegels geknoeid

Met zegels geknoeid

Vracht in de war na diefstal in trailer

Vracht in de war na diefstal in trailer