Rapportage

Reportsbanner.jpg

In principe wordt spoedig na de 1e expertise, per e-mail, een voorbericht, dat de belangrijkste punten van de schade kort omschrijft, naar de opdrachtgever verzonden.

Indien hierom wordt verzocht kunnen wij tussentijdse rapporten en/of status overzichten van openstaande zaken sturen. In verband met het internationale karakter van ons werk vindt rapportage meestal plaats in de Engelse taal, hoewel Nederlands uiteraard ook mogelijk blijft.