Reports

In principe wordt spoedig na de 1e expertise, per e-mail, een voorbericht, dat de belangrijkste punten van de schade kort omschrijft, naar de opdrachtgever verzonden.

Indien hierom wordt verzocht kunnen wij tussentijdse rapporten en/of status overzichten van openstaande zaken sturen. In verband met het internationale karakter van ons werk vindt rapportage meestal plaats in de Engelse taal, hoewel Nederlands uiteraard ook mogelijk blijft.

Onze rapporten zullen een précis geven van de feiten, inclusief de feitelijke omstandigheden die aanleiding geven tot het verlies, de datum van het verlies en een kwantificering van de claim.

Onze rapporten zullen geen definitieve uitspraken doen over dekking of aansprakelijkheidskwesties, dat laten we over aan onze opdrachtgevers.