Reports

Een "voorbericht", met een beschrijving van de belangrijkste gegevens van het dossier en indien mogelijk een schade reserve, wordt altijd kort na de expertise naar onze opdrachtgever verzonden. Op verzoek kunnen wij tussentijdse rapportages en/of statusoverzichten van openstaande dossiers sturen.

Onze rapporten worden hoofdzakelijk in het Engels opgesteld, maar kunnen uiteraard ook in het Nederlands worden opgemaakt.
Het primaire doel van het rapport is het vaststellen van de aard, de omvang en de oorzaak van de schade. Onze rapporten geven een samenvatting van de feiten, waaronder de feitelijke omstandigheden die tot de schade hebben geleid, de schadedatum en een kwantificering van de claim.

In onze rapporten doen wij geen uitspraken over dekking of aansprakelijkheid, dat laten wij over aan onze opdrachtgevers.