Merger signing-web.jpg

<

Fusie

J. Hamer & H. van Hussen en Expertisebureau Groenendijk, de beide in Rotterdam gevestigde expertisebureaus op het gebied van transport/goederenschades, gaan vanaf 1 januari 2019 samen verder. Feitelijk gaat het om een overname van ‘Groenendijk’ door ‘Hamer & Van Hussen, al zal Expertisebureau Groenendijk de expertise- en onderzoekswerkzaamheden onder de eigen vertrouwde naam blijven voortzetten.

Wel zullen beide bureaus met in totaal 13 medewerkers, onder wie acht maritieme schade-experts, vanaf 1 januari 2019 gehuisvest zijn in één pand: het huidige kantoor van J. Hamer & H. van Hussen B.V. aan de Thomas Mannplaats 305 in Rotterdam.

Over het hoe en waarom van de krachtenbundeling zeggen de beide directeuren Wieger Hamer en Ben Groenendijk: “Door de krachtenbundeling is ons werkgebied verbreed en kunnen beide bureaus hun opdrachtgevers op een breder maritiem terrein van dienst zijn. Ook zijn we minder kwetsbaar bij ziekte of vakantie. Kortom, door de samenwerking versterken we onze slagkracht.”

Opmerkelijk detail: Hamer en Groenendijk hebben los van elkaar al langer gedacht aan een samenwerking met elkaar, maar hadden die gedachte tot voor kort nimmer aan elkaar kenbaar gemaakt.  “We passen qua cultuur goed bij elkaar en kennen tal van overeenkomsten.

Zo zijn we beide Rotterdamse bedrijven, al werken we ook daarbuiten, zijn we klein van omvang, hebben we in de loop der jaren in ons eigen vakgebied een goede naam opgebouwd, werken we voornamelijk in opdracht van verzekeraars en makelaars en zijn we actief in het beurssegment”, vertelt Hamer, die daarnaast wijst op een andere opvallende overeenkomst. Beide bureaus zijn opgericht in 1969 en bestaan dus volgend jaar 50 jaar. Groenendijk wijst daarnaast op de verschillen. “Aan de andere kant vullen we elkaar qua werkzaamheden goed aan. Hamer & Van Hussen is van oudsher sterk in een breed scala aan transportgoederenschades, met name in commodity’s als kolen, ertsen, granen, oliën, veevoeders en chemicaliën. Wij houden ons vooral bezig met diefstal- en fraudeonderzoeken, douanegerelateerde zaken en claims op het gebied van logistieke aansprakelijkheid. Daarnaast opereren wij vooral in het Rotterdamse havengebied, terwijl Hamer & van Hussen zowel in Rotterdam als meer internationaal actief is en ook opdrachten krijgt uit België, Duitsland en af en toe in Engeland en Frankrijk.” Hamer vult aan: “Voor onze opdrachtgevers reizen we geregeld de gehele wereld over.”

Hamer & van Hussen maakt al jaren een stabiele omzetontwikkeling door en telt al meer dan 20 jaar zes schade-experts. Naast Wieger Hamer zijn dat momenteel Kris Barow, Evert Jan van Eck, Rik de Koning, Casper Post en Wilko Schilder. Bij Expertisebureau Groenendijk is naast Ben Groenendijk ook Kees den Ouden actief als schade-expert. Bij Expertisebureau Groenendijk ontwikkelt de omzet zich ook stabiel, al constateert men dit jaar een lichte toename in het aantal opdrachten.