Disclaimer website

De informatie, tekst, afbeeldingen, links, downloads en andere onderdelen op en van de internetpagina's van Hamer van Hussen Groenendijk worden u als service aangeboden.

Wij besteden onze uiterste zorg aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk houden van de informatie op onze website.

Hamer van Hussen Groenendijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud of functionaliteit van deze sites en de daarop verstrekte informatie. Dat geldt ook voor de websites of documenten van derden waarnaar wordt verwezen. Op verschillende plaatsen op onze website wordt u de gelegenheid geboden om per e-mail, formulieren of anderszins met ons te communiceren. Uw suggesties, verbeteringen, vragen of opmerkingen over de website zijn welkom.