Schade expertises

Schade expertises

Onze kernactiviteit is het vaststellen van aard, omvang en oorzaak van schade met betrekking tot goederen in transport en de schade op de vervoermiddelen waarmee de goederen worden vervoerd.

Naast het beoordelen van de schade is beperking van schade een belangrijk onderdeel van deze onderzoeken.

We geven advies over maatregelen die moeten worden genomen voor reconditionering of reparatie. Als de eigenaar van de lading de lading op geen enkele andere wijze kan herstellen, repareren of gebruiken, zullen we de mogelijkheid van een schadeverkoop onderzoeken. In alle gevallen houden wij rekening met de positie van verzekerde en het belang van de zaak.