Opslaglocaties

Met regelmaat inspecteren wij verschillende soorten goederen-opslaglocaties, zoals terminals, silo-opslagruimtes, loodsen en de daar opgeslagen goederen.

We beoordelen in zo'n geval de toestand van de opslag, de afgifte van opslagdocumenten en allerlei andere zaken die van belang zijn voor de beoordeling van het opgeslagen goederenrisico.