Claim handling

Inmiddels bestaat een groot deel van ons werk uit claim handling; het behandelen van claims in het buitenland waarop, met de kennis en ervaring vanuit onze eigen praktijk, pro-actief moet worden gereageerd door aansturing van een lokale expert en door contact te houden met de claimanten.

Wij beschikken over een uitgebreid internationaal netwerk van experts, dat geen deel uitmaakt van internationale allianties. Dit is een bewuste keuze, omdat wij daardoor geen verplichtingen hebben ten opzichte van bepaalde kantoren. Hierdoor is het mogelijk per type zaak de beste expert te benaderen voor assistentie. Daarnaast berekenen we de kosten van de buitenlandse expert op een transparante wijze 1 op 1 door.

In de meeste gevallen beginnen we met het benoemen van een plaatselijke expert om onze “ogen en oren” ter plaatse te hebben en wachten de eerste bevindingen af. Uiteraard blijven we stand-by om zelf naar de plaats in kwestie af te reizen indien de claim daartoe aanleiding geeft, alles uiteraard in overleg met de opdrachtgever.